برچسب: استان گیلان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

حضور رئیس سازمان زندان‌ها در گیلان

حضور رئیس سازمان زندان‌ها در گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه دور دوم سفرهای استانی، بعدازظهر پنجشنبه (۲۹ مهر) وارد استان گیلان شده است. محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادا…