برچسب: اسدالله عباسی،استاندارگیلان،گیلان،نمایندگان گیلان در مجلس

بهره‌مندی از تجارب نمایندگان ادوار در حل مشکلات گیلان

بهره‌مندی از تجارب نمایندگان ادوار در حل مشکلات گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، اسدالله عباسی امروز در نخستین نشست هم‌اندیشی نمایندگان مردم گیلان در ادوار و فعلی مجلس شورای اسلامی با مقامات استانی با اشاره به اهمیت هم‌اندیشی در حل مشکلات استان و …

بهره‌مندی از تجارب نمایندگان ادوار در حل مشکلات استان

بهره‌مندی از تجارب نمایندگان ادوار در حل مشکلات استان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، اسدالله عباسی امروز در نخستین نشست هم‌اندیشی نمایندگان مردم گیلان در ادوار و فعلی مجلس شورای اسلامی با مقامات استانی با اشاره به اهمیت هم‌اندیشی در حل مشکلات استان و …