برچسب: اسطوره

لزوم بازگرداندن ابتکار عمل به نظام فرهنگی کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

لزوم بازگرداندن ابتکار عمل به نظام فرهنگی کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش گزارشگر مهر، سید مجید امامی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیلان با اشاره به اهمیت این شورای در برنامه ریزی و هدایت موضوعات مختلف فرهنگی، اظهار کرد: برگزاری چهار یا پنج جلسه…