برچسب: اسکله

اسکله تالش در جلسه آمایش گیلان نهایی می شود

اسکله تالش در جلسه آمایش گیلان نهایی می شود

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس با بیان اینکه در نظر داریم از ظرفیت بخش خصوصی در جهت ایجاد زیرساخت های توسعه ای به ویژه اسکله چندمنظوره بخش ساحل جوکندان استفاده کنیم، گفت: رایزنی…