برچسب: اشجاری

حسن اشجاری سرمربی چوکا تالش شده است

حسن اشجاری سرمربی چوکا تالش شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان حسن اشجاری سرمربی سابق سپیدرود رشت هدایت تیم فوتبال چوکای تالش را برعهده گرفت تا جانشین علی نظرمحمدی در این تیم شود. به گزارش ایلنا از تالش، حسن اشجاری سرمربی سابق سپیدرود رشت، هدایت تیم چوکای…

حسن اشجاری سرمربی چوکا تالش شده است

حسن اشجاری سرمربی چوکا تالش شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان حسن اشجاری سرمربی سابق سپیدرود رشت هدایت تیم فوتبال چوکای تالش را برعهده گرفت تا جانشین علی نظرمحمدی در این تیم شود. به گزارش ایلنا از تالش، حسن اشجاری سرمربی سابق سپیدرود رشت، هدایت تیم چوکای…