برچسب: اصلاح نظام بانکی

دلخوش: قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا نشده است

دلخوش: قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا نشده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از نظر بنده سیستم بانکداری امروز کشور عینا ربا بوده و ضعف در حوزه بانکداری به قوانین و مقررات باز می گردد که باید اصلاح شود. سیدکاظم دلخوش…