برچسب: اضافه‌ خدمت خدمت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح

اضافه خدمت انضباطی از آئین انضباطی سربازان وظیفه حذف شده است

اضافه خدمت انضباطی از آئین انضباطی سربازان وظیفه حذف شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،امیر دریادار دوم علیرضا رحیمی پور در یک برنامه رادیویی درباره اضافه خدمت سربازی صحبت کرد و در پاسخ به این پرسش که این اضافه چگونه بخشیده خواهد شده است، اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح،…