برچسب: اعتبارات ملی جبار کوچکی‌نژاد شرکت‌های دانش‌بنیان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

دست خالی شرکت‌های گیلانی از اعتبارات ملی/ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ضعیف است

دست خالی شرکت‌های گیلانی از اعتبارات ملی/ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ضعیف است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه نحوه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان بسیار ضعیف است اظهار داشت: عدم تخصیص اعتبارات ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان استان گیلان از جمله این نواقص است که انتظ…