برچسب: اعتراض

پرداخت مطالبات کارگران سد شفارود تا هفته آتی/ با ترک فعل ها برخورد می کنیم

پرداخت مطالبات کارگران سد شفارود تا هفته آتی/ با ترک فعل ها برخورد می کنیم

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان معاون دادگستری گیلان، با بیان اینکه کارگران پروژه سد شفارود سه ماه حقوق دریافت نکرده اند و مشکلاتی برای آنان ایجاد شده است، گفت: ظرف یک هفته آینده پیمانکار اقدام به پرداخت مطالبات و معو…