برچسب: اعتیاد کودکان

دوران کرونا اعتیاد کودکان به موبایل را افزایش داده است؟

دوران کرونا اعتیاد کودکان به موبایل را افزایش داده است؟

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان یک روانشناس، با بیان اینکه امکان بردن کودکان به خارج از خانه و بازی کردن در فضاهای آزاد کمتر وجود دارد، گفت: خیلی بازی خانگی داریم و والدین باید اوقات فراغت کودک را با این بازی ها پر کن…