برچسب: اعضای پیوندی

چهارمین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شده است

چهارمین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان چهارمین اهدای عضو و پیوند در استان گیلان با اهدای اعضای بدن “ هستی عباس زاده اوماسالان علیا” بانوی ۶۰ ساله ساکن تالش در مرکز آموزشی درمانی رازی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری موج گیلان، به اهتما…

سومین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شده است

سومین اهدای عضو و پیوند در گیلان انجام شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان سومین اهدای عضو و پیوند در استان گیلان با اهدای اعضای بدن “ پارسا جباری” نوجوان ۱۹ ساله اهل کرمانشاه و ساکن رشت در دو مرکز آموزشی درمانی رازی و پورسینا انجام شده است. به گزارش خبرگزاری موج گیلان، …