برچسب: اعلام نتایج نهایی آزمون سازمان سنجش کنکور ۱۴۰۰

نتیجه نهایی ۱۶ کدرشته خاص کنکور ۱۴۰۰ اعلام شده است

نتیجه نهایی ۱۶ کدرشته خاص کنکور ۱۴۰۰ اعلام شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، نتیجه نهایی برای آن دسته از متقاضیانی که در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ برای آنها یکی از کدهای مر بوط به رشته‌های دارای شرایط خاص (شامل ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲…