برچسب: افزایش دما

استقرار جوی پایدار تا روز دوشنبه در گیلان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

استقرار جوی پایدار تا روز دوشنبه در گیلان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان محمد دادرس در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های نشان دهنده نفوذ سامانه هوای جنوبی و استقرار جوی پایدار در منطقه است. وی با بیان اینکه بنا…

افزایش دمای هوا در گیلان/ هشدار سطح زرد صادر شده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

افزایش دمای هوا در گیلان/ هشدار سطح زرد صادر شده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان محمد دادرس در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده عبور جریانات کم و بیش ناپایدار از منطقه است. وی افزود: بر همین اساس ب…