برچسب: افزایش قیمت برنج شکر کالای اساسی

شکر، صدرنشین گرانی در شهریور ماه

شکر، صدرنشین گرانی در شهریور ماه

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، افزایش قیمت هر کیلو برنج طارم اعلا و هاشمی درجه یک از حدود ۲۶ هزار تومان در شهریور ماه سال قبل، با بیش از ۶۳ درصد افزایش به حدود ۴۳ هزار تومان در ماه مشابه سال جاری در حالی است که در …