برچسب: افزایش یارانه خانه احزاب محسن اسلامی مدیرکل سیاسی وزارت کشور

افزایش یارانهِ خانه احزاب

افزایش یارانهِ خانه احزاب

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور ظهر امروز در نشست کمیسیون بین‌الملل خانه احزاب با بیان اینکه چالش اصلی در منطقه این است که احزاب در منطقه درگیر منافع ملی نیستند ولی احزاب ایران دارای نگاه ملی…