برچسب: اقتصاد ایران

سه چهارم یارانه ضمنی ربطی به خانوارها ندارد | ۱۱۱ جواز به نام خودروسازی صادر شده

سه چهارم یارانه ضمنی ربطی به خانوارها ندارد | ۱۱۱ جواز به نام خودروسازی صادر شده

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا؛ فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بحران یادگیری در زمینه‌ی سیاست‌های تورم زا و آثار و پیامدهای آن» اظهار داشت: دلیل انتخاب این …