برچسب: الهام علی اف جمهوری اسلامی ایران رییس جمهوری آذربایجان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

پاسخ ایران به ادعاهای بی‌اساس الهام علی اف

پاسخ ایران به ادعاهای بی‌اساس الهام علی اف

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد کرد: طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا در راستای منافع رژیم صهیونیستی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان است. وی با تاک…