برچسب: ترياك

ریختن تریاک در آب مرغداری‌ها صحت ندارد 

ریختن تریاک در آب مرغداری‌ها صحت ندارد 

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان رییس اتحادیه مرغداران گیلان گفت: ریختن تریاک در آب مرغداری ها توسط مرغداران در استان گیلان را رد می‌کنم و این امر صحت ندارد. فرهاد گیاهی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: گیلان جزء پنج اس…