برچسب: تزریق واکسن واکسن کرونا واکسیناسیون کرونا

برنامه واکسیناسیون کرونا در رشت| سه شنبه ۲۷مهر

برنامه واکسیناسیون کرونا در رشت| سه شنبه ۲۷مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، دوز اول و دوم واکسن سینوفارم و همچنین دوز دوم واکسن آسترازنکا و برکت در روز سه شنبه ۲۷مهر در پایگاه‌های واکسیناسیون مرکز بهداشت رشت تزریق می‌شود. همچنین دوز اول واکسن پاستوکووک و اسپو…