برچسب: تزریق واکسن کرونا مرکز بهداشت رشت واکسیناسیون کرونا

برنامه واکسیناسیون کرونا در رشت| شنبه ۸ آبان

برنامه واکسیناسیون کرونا در رشت| شنبه ۸ آبان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، دوز اول و دوم واکسن سینوفارم، آسترازنکا و برکت و دوز اول واکسن پاستوکوک محصول ایران و کوبا نیز در روز شنبه ۸ آبان در پایگاه‌های واکسیناسیون رشت تزریق می‌شود. روز شنبه در ۸۱ پایگاه جهت…