برچسب: تصفیه

اه‌اندازی تصفیه‌خانه شیرابه شرکت کودآلی تا ده روز آینده

اه‌اندازی تصفیه‌خانه شیرابه شرکت کودآلی تا ده روز آینده

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان شهردار رشت با بیان اینکه تصفیه‌خانه مستقر در شرکت کودآلی با ظرفیت ۲۰ متر مکعب در روز ساخته شده است، عنوان کرد: تصفیه شیرابه حاصله از زباله‌های دپو شده در شرکت کودآلی، هدف اصلی راه‌اندازی این تصفیه‌…