برچسب: تعرفه گذاری برق رسول فرخی میکال مجلس شورای اسلامی مصرف برق

تعرفه‌گذاری صحیح بهترین راه کنترل مصرف/باید هزینه واقعی انرژی را از مشترکین پرمصرف طلب کرد

تعرفه‌گذاری صحیح بهترین راه کنترل مصرف/باید هزینه واقعی انرژی را از مشترکین پرمصرف طلب کرد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،رسول فرخی میکال، نماینده مردم نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی  ضمن اشاره به میزان استفاده طبقات مختلف جامعه از نیروی برق گفت: افرادی که از طبقه برخوردار جامعه هستند،…

تعرفه‌گذاری صحیح بهترین راه کنترل مصرف/باید هزینه واقعی انرژی را از مشترکین پرمصرف طلب کرد

تعرفه‌گذاری صحیح بهترین راه کنترل مصرف/باید هزینه واقعی انرژی را از مشترکین پرمصرف طلب کرد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،رسول فرخی میکال، نماینده مردم نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی  ضمن اشاره به میزان استفاده طبقات مختلف جامعه از نیروی برق گفت: افرادی که از طبقه برخوردار جامعه هستند،…