برچسب: تغییر جنسیت

اجازه تغییر جنسیت یک تراجنسیتی با حکم قاضی

اجازه تغییر جنسیت یک تراجنسیتی با حکم قاضی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ دادرس شعبه اول عمومی شهرستان سیاهکل گفت: بر اساس نظریه‌های پزشکی قانونی، مددکاران و روانشناسان شهرستان و همچنین رضایت خانواده، حکم به تغییر جنسیت شخص دعوی از جنس مو…