برچسب: تغییر کاربری اراضی کشاورزی

اراضی دیم رودبار در تهدید ویلاسازی

اراضی دیم رودبار در تهدید ویلاسازی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان مدیر جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه اراضی دیم رودبار مورد طمع ویلاسازان است گفت: اگر کشاورزان از لحاظ تسهیلات و نهاده های کشاورزی حمایت شوند اجازه نخواهند داد در زمینشان سیمان و سنگ ر…