برچسب: تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری شالیزارهای گیلان؛ یک هیچ به نفع ویلاسازی

تغییر کاربری شالیزارهای گیلان؛ یک هیچ به نفع ویلاسازی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان برای تغییر کاربری چند سال زمین رابلا استفاده ویا در آن صنوبر می کارند و سپس به این بهانه آنها را به فروش می گذارند.  تصاویر تغییر کاربری در شهر ستان های ماسال و صومعه سرا است. سایت بیا خبر گیل…