برچسب: تفکیک زباله

مشارکت و پشتیبانی آحاد جامعه، ضامن اجرای موفق مردمی‌کردن اقتصاد است

مشارکت و پشتیبانی آحاد جامعه، ضامن اجرای موفق مردمی‌کردن اقتصاد است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ دکتراسدالله عباسی در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم استان که ازطریق شبکه باران انجام شده است؛ با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور، شرایط تحریم و تورم نیاز به جراحی اق…