برچسب: توانمندسازی

تأکید استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

تأکید استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴:۵۴:۱۴ | کد خبر: ۱۳۱۴۶۵۷ استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تأکید و به دستگاه‌های متولی تکلیف کرد که برای محرومیت‌زدایی و رفع فقر مطلق، برن…

تأکید استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

تأکید استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴:۵۴:۱۴ | کد خبر: ۱۳۱۴۶۵۷ استاندار گیلان بر مهارت‌افزایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تأکید و به دستگاه‌های متولی تکلیف کرد که برای محرومیت‌زدایی و رفع فقر مطلق، برن…