برچسب: توربین بادی

شکسته شدن یکی از توربین های بادی منجیل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

شکسته شدن یکی از توربین های بادی منجیل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش گزارشگر مهر، از ساعتی پیش فیلمی در فضای مجازی استان گیلان دست به دست می‌شود که نشان دهنده شکست شدن پره های یکی از توربین‌های بادی نصب شده در منطقه هرزویل منجیل است. به گفته مردم منطقه روز …