برچسب: توزیع برق استان گیلان

خسارت 20 میلیارد ریالی طوفان و تند باد به شبکه های توزیع برق استان گیلان

خسارت 20 میلیارد ریالی طوفان و تند باد به شبکه های توزیع برق استان گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: تغییر شرایط جوی و وزش باد گرم بسیار شدید که از ظهر پنجشنبه 12 اسفند 1400 با سرعت کم سابقه 54 تا 132 کی…