برچسب: توسعه ایران

طرح مالیات بر عایدی سرمایه هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت

طرح مالیات بر عایدی سرمایه هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش گزارشگر ایرنا محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه و عمران آستارا درباره مالیات واحدهای تولیدی نیز توضیح داد و افزود: در خصوص موضوعات مالیاتی، رویکرد کمیسیون اقت…

کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دولت برای توسعه مناطق آزاد استقبال می‌کند

کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دولت برای توسعه مناطق آزاد استقبال می‌کند

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش گزارشگر ایرنا محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه و عمران آستارا درباره مالیات واحدهای تولیدی نیز توضیح داد و افزود: در خصوص موضوعات مالیاتی، هر واحدی که ایجاد …

زیرساخت‌های ناقص باعث عقب ماندگی گیلان شده است

زیرساخت‌های ناقص باعث عقب ماندگی گیلان شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش گزارشگر ایرنا اسدالله عباسی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه و عمران آستارا که با حضور رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است، تصریح کرد: عبور کریدور شمال – جنوب از گی…