برچسب: توسعه شهری

پیامدهای منفی پراکنده رویی شهری بر محیط زیست چیست؟

پیامدهای منفی پراکنده رویی شهری بر محیط زیست چیست؟

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان یک کارشناس برنامه ریزی شهری، پراکنده رویی شهری را قالبی از توسعه خودرو و از اقسام شهر ارگانیک و بدون طرح و برنامه دانست و گفت: توسعه شهری پراکنده یا به اصطلاح پراکنده رویی شهری نمودی از…