برچسب: توسعه فناوری نانو مهر نماز نانویی

مهر نماز نانویی با قابلیت شستشو تولید شده است

مهر نماز نانویی با قابلیت شستشو تولید شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، خاک بستری سرشار از مواد آلی و معدنی متنوع بوده و خواستگاه بقاء، رشد و انتقال میلیون‌ها میکرورگانیسم (مریضی زا و غیر مریضی زا) شناخته شده است. استفاده…