برچسب: توليد كننده

رقابتی تر شدن قیمت ها در فروشگاه های گیلان

رقابتی تر شدن قیمت ها در فروشگاه های گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان  معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان گفت: درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده موجب رقابتی تر شدن قیمت ها در فروشگاه ها و حذف واسطه و...
نوشته رقابتی تر شدن قیمت ها در فر…