برچسب: تولیدکننده

تورم مریضی مزمن اقتصاد کشور است/ ایجاد شفافیت با درج قیمت تولیدکننده

تورم مریضی مزمن اقتصاد کشور است/ ایجاد شفافیت با درج قیمت تولیدکننده

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان وزیر صمت، تورم را مریضی مزمن اقتصاد ایران دانست که مدت کم و کوتاه حل نمی شود و نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و تصریح کرد: خبر خوب این...
نوشته تورم مریضی مزمن اقت…