برچسب: تولید کاشی در گیلان

۲۰۰ فرصت شغلی در صنایع گیلان ایجاد می شود

۲۰۰ فرصت شغلی در صنایع گیلان ایجاد می شود

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان  به گزارش خبرگزاری موج گیلان، تیمور پورحیدری در بازدید از شرکت کاشی خزر که در معیت استاندار و سایر مدیران مرتبط انجام گرفت، اظهار داشت: با بازسازی و راه اندازی بخش تعطیل شده شرکت کاشی خزر تا یک ما…