برچسب: تولید گوشت مرغ

اجازه نمی‌دهم در فرآیند تولید اختلال ایجاد شود / مردم نگرانی بابت تولید و توزیع مرغ نداشته باشند

اجازه نمی‌دهم در فرآیند تولید اختلال ایجاد شود / مردم نگرانی بابت تولید و توزیع مرغ نداشته باشند

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان به گزارش خبرگزاری موج گیلان، اسدالله عباسی از یک شرکت بزرگ تولیدی و از زنجیره‌های تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور در پیربازار رشت که فعالیت های آن شامل مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ ما…