برچسب: " محمد ترکمانه»

راه اندازی ۵۰۰۰ کارگاه خرد و کوچک اشتغال زایی در کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

راه اندازی ۵۰۰۰ کارگاه خرد و کوچک اشتغال زایی در کشور – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش گزارشگر مهر، محمد ترکمانه بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه خود اشتغالی گیلان اظهار کرد: یکی از اقدامات بنیاد برکت راه اندازی کارگاه‌های خرد و کوچک در راستای ایجاد اشتغال در سر…