برچسب: 644f7

فیلم| تندتر شدن تپش تخصصی‌ترین مرکز قلب‌وعروق شمال کشور

فیلم| تندتر شدن تپش تخصصی‌ترین مرکز قلب‌وعروق شمال کشور

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلانفیلم| تندتر شدن تپش تخصصی‌ترین مرکز قلب‌وعروق شمال کشور آخرین اخبار استان گیلان و شهر رشت را در بیا خبر گیلان بخوانید. در صورت مغایرت هر مطلب یا خبر با قوانین...
نوشته فیلم| تندتر ش…