برچسب: 6l2ks

فیلم| مطالبه سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور

فیلم| مطالبه سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلانفیلم| مطالبه سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور آخرین اخبار استان گیلان و شهر رشت را در بیا خبر گیلان بخوانید. در صورت مغایرت هر مطلب یا خبر با قوانین ایران...
نوشته فیل…

فیلم| تجمع سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور

فیلم| تجمع سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلانفیلم| تجمع سهامداران رشت‌الکتریک در آستانه سفر رئیس‌جمهور آخرین اخبار استان گیلان و شهر رشت را در بیا خبر گیلان بخوانید. در صورت مغایرت هر مطلب یا خبر با قوانین ایران...
نوشته فیلم|…