برچسب: DNA دانشگاه صنعتی اصفهان شهید حسین شکرائیان لشکر ۳۲ انصارالحسین(ع)

پس از ۳۹ سال؛ هویت شهید گمنام آرمیده در دانشگاه صنعتی اصفهان مشخص شده است

پس از ۳۹ سال؛ هویت شهید گمنام آرمیده در دانشگاه صنعتی اصفهان مشخص شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، شهید حسین شکرائیان که به‌عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی اصفهان دفن شده بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شده است. شهید حسین شکرائیان، فرزند محمدحسن، متولد ۱۳۳۷، جمع…